ทำเนียบผู้บริหารติดต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง
   ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม
   เบอร์โทร 08-1782-5538
   Email : som.sak18.st@gmail.com


   นายไพทูล อยู่เกตุ
   เบอร์โทร 09-4549-8929
  
Email : dmax5372@gmail.com

   นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
   เบอร์โทร 08-2301-5753

   Email : wachirawat.w@kkumail.com

   นายจิรกร  ฐาวิรัตน์
   เบอร์โทร 06-1195-1744

   Email : mygpax@gmail.com 
^