ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

01 ก.ย. 2565 เวลา 16:19 น. 0 934

ด้วยจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานเอกล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา พ.ศ. .. ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา พ.ศ. .. ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)

26 ส.ค. 2565 เวลา 14:13 น. 0 895

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา พ ศ ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีรา

22 พ.ย. 2562 เวลา 10:48 น. 0 10,269

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา

ขอเชิญดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFFLine ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ขอเชิญดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFFLine ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

22 ส.ค. 2562 เวลา 16:06 น. 0 5,992

แจ้ง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFFLine ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ **คลิกเพื่อดาวน์โหลด**

ประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

31 ส.ค. 2561 เวลา 14:35 น. 0 2,712

สำนักงาน สกสค จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน โดยได้กำหนดคุณสมบัติ มาตรการผ่อนปรน เกณฑ์การพิจารณา และแนวทางการจัดดำเนินการตามสรุปสาระสำคัญ ตามเอ

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่

14 ส.ค. 2561 เวลา 13:35 น. 0 2,046

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่

เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

27 มิ.ย. 2561 เวลา 14:40 น. 0 2,660

เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่พลัดหลงในวนอุทยานถ้ำหลวงนางนอน จังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง

09 พ.ค. 2561 เวลา 13:45 น. 0 1,603

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

^