รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางรุจนี สีหบุตร

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^