รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมภพ มหาคีตะ

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและนิติกร

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^